alasivu

ylakuva-vlog

Pitkäaikaisen tuotekehityksemme tuloksena on syntynyt uusi V-LOG -rakennejärjestelmä. Tuotteen käyttömahdollisuudet ovat lähes rajattomat. Tuote soveltuu sellaisenaan talojen runkoihin. Tuotteella voidaan myös tehdä talojen väliseiniä ja tilanjakajaseiniä. Painumattomuutensa ansiosta tuote soveltuu myös osaksi muita rakennejärjestelmiä kuten pystyrunko-, kivi-, pilari- ja palkkirakenteita.

V-LOG -järjestelmällä saavutetaan entistä tiiviimpi lopputulos. Tiiviys saavutetaan liittämällä mittatarkat erikoisprofiloidut osat toisiinsa kiinnitystarvikkeilla ja tiivisteillä.

 

Perinteisessä hirsirakentamisessa hirret ovat vaakasuorassa, jolloin puun kutistuminen aiheuttaa seinän painumista. Sen sijaan hirren pituussuunnassa kutistuminen on hyvin vähäistä, joten pystysuuntainen V-LOG on painumaton. Näin ollen kaikki liittyvät rakenteet voidaan asentaa kiinteästi runkoon. Rakenneliittymät voidaan suunnitella ja toteuttaa yksinkertaisemmin ja toiminnaltaan paremmin. Myös rakentamisen jälkeisen huollon tarve on huomattavasti vähäisempi.

 V-LOG on helppo pystyttää. Rakennejärjestelmä on suunniteltu siten, että työmaalla tarvitaan mahdollisimman vähän erilaisia kappaleita. Näin osien lajitteluun ei mene aikaa ja oikeat kappaleet löytyvät helposti. Pisimmän kappaleen maksimipaino on vain n. 20 kg, joten asennuksessa ei tarvita erillistä nostokalustoa. Materiaalit on kuljetettavissa työmaalle pienkuorma-autoilla ja ne voidaan toimittaa vaiheittain rakennusprojektin etenemisen mukaan. Tästä on paljon hyötyä kohteissa, joissa rakentaminen tapahtuu jo rakennetulla alueella tai tilaa on muuten rajallisesti.

V-LOG -järjestelmän etuna on ennalta suunnitellut ja valmistetut rakenneosat. Rakenneosat on toimitettavissa suoraan varastosta kohteeseen tarvittavan osaerittelyn mukaisesti. Tämä mahdollistaa todella nopean toimitusajan.

vlog

Eristyskerros

V-LOG Plus - seinän eristyskerroksen paksuus on ympärivuotisissa rakennuksissa 150 -200 mm. Eristeenä käytetään saksalaista erinomaisen lämmöneristyskyvyn omaavaa puukuitueristelevyä, joka asennetaan kahtena eri kerroksena massiivisydänosan ulkopuolelle. Eristelevyt kiinnitetään suoraan massiivisydänosaan ilman erillistä koolausta. Näin eristekerroksesta muodostuu yhtenäinen eristevaippa sydänosan ympärille. Koska eristelevyt ovat ympäripontattuja ja erittäin mittatarkkoja, eristevaipasta saadaan täysin ilmatiivis. Tällaisen eristeen edut ovat kiistattomat. Eriste toimii samaan aikaan ilmansulkuna, eristeenä ja tuulensuojana. Siitä huolimatta voidaan puhua hengittävästä rakenteesta.

Puiset ja puupohjaiset seinät on havaittu hyviksi suomalaisessa rakentamisessa. Suomalaiset arvostavat luonnonläheistä, turvallista ja terveellistä asumista.
V-LOG Plus -seinässä on säilytetty puun hyviksi todetut ominaisuudet ottaen samalla huomioon nykypäivän ja tulevaisuuden vaatimukset. Seinä on ilmatiivis, hengittävä, hyvin eristävä ja esteettisesti miellyttävä.

erityiskerros

Seinän muodostaa kolme eri toiminnallista kerrosta. Sisin massiivipuusydän toimii kantavana rakenteena. Se myös tasaa lämmön ja kosteuden vaihteluita ja näin ollen parantaa sisäilman laatua. Sydän on ympäröity yhtenäisellä, hengittävällä puupohjaisella eristelevykerroksella. Vapaasti valittavissa oleva ulkoverhous antaa suojan säätä vastaan.

Seinässä käytetyt materiaalit ovat puuta tai puupohjaista ainetta. Siten se on täysin luonnon uusiutuvista raaka-aineesta valmistettu ja ekologinen.

Eristelevyjen suuri puristuslujuus mahdollistaa ulkoverhouksen kiinnittämisen suoraan eristekerroksen läpi sydänosaan. Ulkoverhous on valittavissa jokaisen asiakkaan oman toiveen mukaisesti.

kehikkokuva